Du er her

Skovflåt (Tick– borne– encaphelitis, TBE - flåtbåren hjernebetændelse)

 

Årsag: TBE skyldes virus, der overføres via bid fra skovflåt. Der ses ca. to tilfælde i Danmark om året.

Smitte: I modsætning til Borreliasmitte så overføres TBE-virus umiddelbart i forbindelse med biddet. TBE smitter ikke mellem mennesker. Se i øvrigt under Borrelia.

Inkubationstid: 7 – 14 dage.

Symptomer: Starter med influenzalignende sygdom, der varer nogle dage. Cirka en tredjedel udvikler herefter tegn på hjernehindebetændelse med hovedpine, feber og lammelser efter et symptomfrit interval på få dage til uger.

Forebyggelse: Se Borrelia

Behandling: Der findes ingen specifik behandling.

Komplikationer: Enkelte kan få varige mentale eller neurologiske skader, Børn under syv år bliver sjældent alvorligt syge.

Klar til institution: Barnet må komme i institution uden begrænsning.

All rights reserved Vi Faedre.dk