Du er her

Meningitis, smitsom

 

Årsag: Skyldes bakterien Meningokok.

Smitte: Spredes gennem luften med dråber fra host/nys. Smitter næsten altid fra rask smittebærer.

Smitter fra kort før sygdomsudbrud og til et døgn efter behandling er sat i gang.

Inkubationstid: 1- 4 dage

Symptomer: Kan ligne alm. influenza med temperaturstigning inden for de første døgn til 38 – 40 grader eller mere.

Temperaturstigningen kan indtræde pludselig med kulderystelser og kramper. Ofte er der stærk hovedpine, opkastninger manglende appetit på mad og drikke. Der opstår døsighed eller uro, og den syge kan fremstå forpint og irritabel måske uklar.

Sygdommen kan også give punktformede blødninger i huden, spændinger/stivhed i nakken.

Hos spædbørn ses mindre aktivitet ma,nglende appetit på mad og drikke, gråd ved berøring, tiltagende sløvhed og opkastning.

Behandling: Barnet skal indlægges så hurtigt som muligt. Meningokoksygdom behandles med antibiotika.

Komplikationer:

Forebyggelse: Familiemedlemmer i samme husstand som den sygdomsramte anbefales behandling med antibiotika.

Klar til institution: Når behandlingen er afsluttet, og barnet er rask.

Andre meningitisformer:

Årsag: Hæmophilus influenza type b (del af vaccinationsprogrammet) og alm. pneumokokbakterier

Virusbetinget - eks. fåresygevirus  - disse er ubehagelig men almindeligvis ufarlig. Kræver ikke behandling, men dog indlæggelse på sygehus.

All rights reserved Vi Faedre.dk