Du er her

Dit barn kan være fejldiagnosticeret med ADHD

I dag har mange børn en diagnose, og især psykiske lidelser som ADHD, Aspergers og særligt sensitiv ses ofte. Dorte Bisgaard, er privat tale-hørepædagog, og hun mener, at mange børn er fejldiagnosticeret med ADHD, hvor diagnosen i stedet burde hedde APD, Auditory Processing Disorder

APD gør, at man har svært ved at adskille lyde – specielt i støjfyldte omgivelser. Symptomerne på APD kan på mange måder ligne ADHD, og diagnosen er svær at få stillet, da APD-børn hører normalt og derfor klarer en høreprøve uden problemer. Men hvis APD ikke opdages og behandles tidligt, kan børnene få tale- og sprogforsinkelser, faglige vanskeligheder eller adfærdsforstyrrelser, der ligner ADHD.

Har du mistanke om, at dit barn kan have APD, så vurder nedenstående symptomer:

 

Sproget driller

Forsinket sprogudvikling.

Svært ved at skelne nærtbeslægtede lyde samt rim og remser.

Udtalevanskeligheder/utydelig, mumlende tale.

Lytter ikke effektivt – siger ofte ’hvad?’.

Har dårligt ordforråd og svært ved at finde ordene.

Svært ved formulering og korrekt ordstilling.

Forsinket læseudvikling og - forståelse.

Hører ikke efter

Svært ved at følge anvisninger.

Synes distræt, mangler opmærksomheds- og koncentrationsevne.

Kommer ofte i konflikter på grund af misforståelser.

Bliver frustreret, overvældet eller lettere irriteret end andre.

Trækker sig fra socialt samvær.

Indlæringsproblemer.

Sætter lydstyrken for musik og tv usædvanlig højt eller lavt.

Er ’lyddøv’ eller lydoverfølsom.

 

Kilde: Alive.dk

 

Har dit barn en psykiskdiagnose? Er du i tvivl om rigtigheden af diagnosen? Har du gode råd til andre fædre, som oplever en tvivlsom diagnose hos deres børn – del dine råd neden for.

 

Facebook Comments Box

All rights reserved Vi Faedre.dk