Du er her

Diarré / opkast

Diarré er pludselige opståede vandtynde eller løse afføringer inden for et døgn. For at man taler om diarré, skal der være sket en klar ændring af afføringens konsistens eller hyppighed i forhold til barnets sædvanlige afføringsmønster.

Årsag: Kan skyldes infektioner med virus, bakterier eller parasitter. Diarré ses også ved nogle forgiftninger eller som ledsagesymptom ved andre infektioner.

Mavesmerter, opkastning og diarré kan også skyldes andre lidelser i maven. Mindre børn får ofte opkastning eller diarré ved mange sygdomme udenfor mave-tarm-kanalen eks. halsbetændelse, mellemørebetændelse og urinvejsinfektioner.

Hos spæd – og småbørn er det ofte virus, der er årsagen til diarré. Det er især Norovirus, der giver Roskildesyge, og Rotavirus, som især er hyppig i vinterhalvåret.

En særlig coli-bakterie – VTEC- kan forårsage diarré ofte med blod i afføringen.

VTEC er en mere alvorlig form for diarré, der kan give følgetilstande som nyresvigt. VTEC smitter både fra person til person, fra visse dyr (drøvtyggere) og fra fødevarer fremstillet af oksekød eller forurenet med afføring fra drøvtyggere.

Andre årsager kan være bakterien Shigella og parasitten Giardia duodenalis.

Bakteriel smitte er Salmonella og Campylobactor. Disse er som regel fødevarerbåren og ikke så smitsomme som virus.

Smitte: Overføres med afføring og opkast via hænder, genstande eller fødevarer. Især Norovirus kan overleve lang tid på overflader og kan være vanskelig at komme af med selv ved grundig rengøring og hygiejne.

Smitte i institutioner sker oftest fra personer, der er i inkubationsperioden, har diarré i familien eller er kommet for hurtigt tilbage igen i institutionen.

Inkubationstid: Oftest et par dage.

Symptomer: Turvise mavesmerter, ændret afføringsmønster – vandtynde/ løse afføringer.

Forebyggelse: God håndhygiejne efter toiletbesøg og bleskift.

Behandling: Det er vigtigt, at barnet drikker rigeligt for at undgå væsketab. Kun i sjældne tilfælde er det nødvendigt med medicin - i så fald efter kontakt med egen læge.

Lægen bør kontaktes:

  • hvis det drejer sig om et spædbarn,
  • hvis der er blodig afføring eller tegn på smerter i maven,
  • hvis barnet er sløvt og fraværende,
  • hvis barnet kun drikker ganske lidt, kun få eller ingen våde bleer,
  • hvis en evt. påbegyndt behandling ikke virker, eller der kommer tilbagefald.

Komplikationer: Dehydrering.

Klar til institution: Når barnet er rask, og der er normale afføringer I tilfældet af Roskildesyge (Norovirus) anbefales dog to dage hjemme efter opkast og diarré er ophørt. Ved VTEC og Shigella kræves afføringsprøver, før barnet igen kan modtages i institutionen.

All rights reserved Vi Faedre.dk