Du er her

Advarsel mod designerbørn

Et nyt lovforslag lægger op til at øge muligheden for at "designe" sin egen baby.

Forældre får i høj grad lov til selv at vælge deres doner ud fra uddannelse og fysikformåen. Det sker selv om Sundhedsstyrelsens regler fastslår, at fertilitetslæger kun må udvælge anonyme sæddonorer ud fra basisoplysninger om højde, vægt, hår-, øjen- og hudfarve.

 

Klinikker giver mulighed for at vælge

Sidste år gennemførtes ca. 9.600 donorinseminationer i Danmark. Sædbankdirektør Ole Schou fra Cryos International, en af verdens største sædbanker, anslår, at over halvdelen af donorsæden stammer fra donorer med udvidede profiler hos sædbankerne.

Forældre der ønsker insemination vælger i vid udstrækning at blive insemineret på jordemoderklinikker, der på grund af et hul i loven ikke er underlagt reglerne. Dermed kan klinikkerne tilbyde forældre selv at udvælge sæddonoren ud fra detaljerede profilkataloger med oplysninger om alt fra donorens personlighed, karriere og familiebaggrund til musik- og sportsinteresser.

 

Reglerne omgås

- De kommende forældre designer dermed deres barn. De udvidede profiler illustrerer en forfejlet holdning til det at få et barn, og det lægger et urimeligt pres på barnet om at blive noget bestemt. Det er uacceptabelt, mener formanden for Det Etiske Råd, Jacob Birkler.

Han mener, at udvidede profiler vil øges, hvis politikerne vedtager et lovforslag, der behandles i denne uge.

Også lægedrevne klinikker giver, i følge Ole Schou, mulighed for brugen af sæd fra udvidede profiler. Det sker når sæden leveres fra sædbanker. Dermed omgår fertilitetsklinikkerne reglerne:

- Det foregår bl.a. ved, at lægerne holder sig ude og lader forældrene selv bestille sæden med levering til fertilitetsklinikken.

Formanden for Dansk Fertilitetsselskab, Karin Erb, nægter at tro, at fremgangsmåden benyttes, men flere læger bekræfter, at der er et massivt pres fra forældrene.

- Undtagelsesvist lader vi forældrene selv bestille sæden hos sædbanken, f.eks. ved barn nummer to, siger Karsten Petersen, cheflæge på klinikken Ciconia.

 

Ministeren er ikke bekymret

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) deler ikke Jacob Birklers bekymring:

- Jeg synes ikke, der er tale om designerbørn, fordi man kender faderens udseende og andre egenskaber. Det gør de fleste, der ikke har fået kunstig befrugtning, jo også. Forældre skal have mulighed for at vælge den donationsform, der er den rigtige for dem, siger Astrid Krag.

 

Kilde: Jyllands Posten

 

Hvor meget har man behov for at vide om en sæddonor? Har I selv brugt en udvidet donorprofil? Hvad mener du er moralsk ansvarligt, når man bruger inseminering? Del dine meninger nedenfor.

 

Facebook Comments Box

All rights reserved Vi Faedre.dk